پوزولان ها با افزایش دوام بتن و کاهش آلایندگی جایگزین بسیار مناسبی برای سیمان می باشند. ما پس از انجام فعالیت های تحقیقاتی روی پوزولانهای مختلف و ارائه طرح مخلوط بتن پروژه های متعدد، در گروه ایران پوزولان گرد هم آمده ایم تا با معرفی دقیق و فروش انواع پوزولان های موجود در کشور، دسترسی به این ماده ارزشمند را آسان کنیم.